ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ ΚΤΙΡΊΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 5 ΑΥΘΑΊΡΕΤΩΝ

                         ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ ΚΤΙΡΊΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 5 ΑΥΘΑΊΡΕΤΩΝ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ 1 ΑΠΡΙΛΊΟΥ 2022           Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται από την 1η Aπριλίου του 2022 η Ηλεκτρονική Ταυτότητα του Κτιρίου, η οποία θα αποτελέσει ουσιαστικά το Μητρώο όλου του κτιριακού […]